• Katip Murat Cami Sokak No 29 1/A Fatih/İstanbul

MANTOLAMA
Binalarda ısı yalıtımı için, içten,dıştan ve sandviç duvar olmak üzere üç farklı yöntem uygulanır. 
Isı köprülerinin oluşumunu önlemek ve yalıtımın sürekliliğini sasğlamak için yapılan en iyi uygulama "mantolama" uygulamasıdır.

Mantolama, mevsim şartlarına göre ısı kaybı ve kazançlarını engellemek için binanın dış kabuğunun ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanmasıdır. Teknik olarak, ısı köprüsü oluşturmadan gerekli ısı iletim katsayısına ulaşmak için binanın dış yüzeyine yapılan ısı izolasyonudur.

MANTOLAMA NERELERE YAPILIR?
Binaların dış duvarlarına, çatılara, toprak temaslı mahallelere, katları ayıtan döşemelere, depo, garaj gibi ısıtılmayan bölümlere bakan kısımlara ve soğuk hava depolarına mantolama uygulaması yapılabilir.

MANTOLAMANIN AVANTAJLARI

 • Binanın dış yüzeyindeki her türlü kiriş, kolon, hatıl ve benzeri betonarme yapı elemanlarını tamamen yalıtarak ısı köprülerinin oluşmasını engeller.
 • Binayı dışarıdan bir manto gibi sararak ana malzemede sıcaklık farkları sebebi ile oluşabilecek çatlakları ve hasarları önler.
 • Dış duvarlarda oluşan yaz kış sıcaklık farkları 5oC kadar çıkabilmektedir.
 • Binanın dış duvarları dış ortamın tüm etkilerinden korunur.
 • Yoğuşma riski en aza indirilir.
 • Hem ısı hem de su yalıtımı sağlar.
 • Tekniğe uygun yapılmış bir mantolama uygulaması yüzde elliye yakın enerji tasarrufu sağlar.
 • Mantolama yapılmış binalarda ısı dengeli bir şekilde dağıldığı için yoğuşma ve hava akımı olmaz. Bu sayede konforlu bir yaşam alanı elde edilmiş olur.
 • Yakıt tüketimini azalttığı için çevrenin korunmasına katkı sağlar.
 • Binanın dış duvarlarında beton içindeki donatıları korozyona karşı koruyarak bina ömrünü uzatır.

BİNA ÖLÇÜM AŞAMALARI

 • Çalışma yapılacak cephe sayısı tespit edilir.
 • Cephelerin eni ve boyu ayrı ayrı ölçülür.
 • Cephedeki boşluklar (pencere, balkon, kapı ve benzeri) ayrı ayrı ölçülür.
 • Tüm cephelerin toplam alanı hesaplanır.
 • Cephedeki tüm boşlukların (pencere, balkon, kapı ve benzeri) toplam alanı hesaplanır.

MANTOLAMA TEKNİK ŞARTNAME
Amaç: Yapılarda enerji etkinliğinin sağlanabilmesi için alınacak önlemlerden en önemlisi, yapı dış cephelerinin ısı geçirme kat sayısını istenilen düzeye getirmektir. Bunun için de yapılması gereken yapılması gereken yapılara dışarıdan ısı yalıtım sistemi uygulanmasıdır. Isı yalıtım sisteminin amacı, yapıyı mantolayarak, dışarıdaki yüksek ya da düşük ısının içeriye girmesini engellemek ve içerideki istenilen ısıyı korumaktır. Mantolama sistemi dışarıdan uygulanabildiği gibi içeriden veya iki duvar arası sandviç sistem olarak da uygulanabilmektedir. Ancak bu şekildeki sistemlerden yeterli verim elde edilememektedir.

MANTOLAMA UYGULAMASI ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • Özellikle tadilatlar esnasında cam, ahşap, alüminyum ve diğer mevcut yapı elemanlarının zarar görmemesi için özen gösterilmektedir.
 • Dış cephe ısı yalıtımı uygulanacak yüzeyler nemli olmamalı, döşeme ve sıvılar kuru olmalıdır.
 • Dış cephe mantolama uygulanacak binalarda nem önlenmiş olmalıdır.
 • Cephedeki uzantılar, aparatlar, kelepçeler sökülmeli ve sistemin üzerine taşınacak şekilde ayarlanmalıdır.
  Boru ve kablolar sistemin üstüne alınmalıdır. Yağmur olukları, son katı uygulanmış sistemden dışarıda olmalı ve yalıtım uygulaması başlamadan önce tamamlanmış olmalıdır. 
 • İskele kullanımlarında, iskele kelepçelerinin uzunluğu sistem kalınlığına uygun olmalı, işçi emniyeti açısından duvar ve iskele arasındaki mesafe yeterli aralıkta olmalı ve iskele kelepçeleri için açılan deliklerden (yukarıya doğru eğri olacak şekilde) su sızması engellenmelidir.
 • Düzenli bir uygulama için sistem direkt güneş ışığına, yağmura ve şiddetli rüzgara karşı korumalıdır. Sorunsuz bir uygulama ve rahat çalışma ortamı sağlamak içindış cephe ısı yalıtım sistemine ait elemanlar uygun şekilde depolanmalıdır. Çalışma süresince yapıştırıcı, yüzey sıvası ve son kat kaplama malzemelerinin kuru ve serin ortamda, +5°C ile +30°C arasında saklanmasına özen gösterilmeli; profil, donatı filesi vb. sistem elemanları deforme olmayacak şekilde muhafaza edilmeli ve özellikle ısı yalıtım levhalarının üstleri kapalı olacak, ıslanmayacak şekilde depolanmasına özen gösterilmelidir.
 • Yeni binalarda iç sıva ve boya işleri tamamlanmış, duvarlar nem birikimi olmayacak şekilde kurumuş olmalıdır. Bu ölçütlere uyulmaması durumunda, yetersiz kuruma süreleri sebebi ile levhalardaki aralık noktalarında ve ya dübellerde kaymalar yaşanabilir.
 • Dış cepheyi güneş, yağmur ve rüzgardan korumak için iskele ağı kullanılması önerilir.
 • Isı yalıtım levhaları ancak tüm yüzeyler uygun bir şekilde örtüldükten ve gerekli bağlantılar şiddetli yağmura dayanıklı bir hale getirildikten sonra döşenebilir.

ÇATI AKTARMA

Çatılardan beklenen en önemli işlevlerden biri de su yalıtımı sağlamasıdır. Kiremit çatı örtüleri dış hava şartları ve üzerinde gezilmesi nedeniyle hasar aldığında kendisinden beklenen görevleri yerine getirememeye  başlar, bu durum oluştuğunda  çatı ana taşıyıcı elemanları ve çatı döşemesi suya maruz kalmış olur. Kiremit çatı örtülerinin eski performansına kavuşmaları için yapılan uygulamalara çatı aktarma uygulaması denir.

ÇATI AKTARMA NASIL YAPILIR

Çatı aktarma uygulaması genel olarak 5 aşamada gerçekleştirilir.

Kiremitlerin Kontrolü : Çatı kiremitleri kontrol edilerek kırık olanlar ile tekrar kullanılabilecek olanlar birbirlerinden ayrılır. Çatı aktarma maliyeti düşünülerek, kiremit kontrolü esnasında kiremitlere zarar verilmemesine dikkat edilmelidir. Tüm uygulamalar tamamlandıktan sonra kiremitler tekrar çatı yüzeyine kaplanır.

Su Yalıtım Örtüsünün Değiştirilmesi : Eski su yalıtım örtüsü sökülerek yerine polyester keçeli kiremit altı örtüsü serilir ya da pürmüz yardımıyla membran  yapıştırma uygulaması yapılır.

Çatı Taşıyıcılarının Güçlendirilmesi : Çatı taşıyıcı elemanları (ahşap karkas) kontrol edilerek hasarlı olanlar yenileri ile değiştirilir.

Gizli Dere / Dere : Çatıda gizli dere bulunuyor ise, havuzlama tekniği ile yalıtım yapılarak yağış sularının içeri sızması engellenir. Çatıdaki asma dereler yenisi ile değiştirilir.

Baca ve Asansör Kulesi : Asansör kulesi ve baca kenarları gibi riskli bölgelere, çatı kaplamasına doğru 25 cm, yukarıya doğru ise en az 15 cm membran uygulaması yapılarak su girmesi engellenir.

Kiremit Çatı Kaplamalarının Tadilatı : Kiremitlerin döşenebilmesi için çatıda merteklerin üzerine kiremit altı tahtası çakılması ve bu tahta kaplamaların üzerine de nitelikli bir su geçirmez bitümlü membran örtü serilmesi gerekir. Bu örtü kiremitlerden sızabilecek suyun aşağıya geçmesini engellemek için kullanılır. Çatı kiremitleri tek tek kontrol edilmeli kırılan kiremitler yenisi ile değiştirilmelidir. Bakım ve kontrol aşamasında kiremitlere zarar vermeyecek şekilde üzerinde gezilmesine dikkat edilmelidir.

Çatı aktarma uygulaması tamamlandıktan sonra kiremitlerin üzerinde gezilmemesi, eğer gezilecek ise ahşap kalas ile yürüme yolları yapılarak kiremitlerin üzerine gelen yüklerin dengeli dağıtılması çatının uzun yıllar görevini yerine getirmesi açısından önemlidir.

ÇATI AKTARMA FİYATI

Çatı aktarma fiyatları kullanılacak malzemelere ve çatı özelliğine göre değişiklik göstermektedir.